Palvelut

KOULUTUKSET


Koulutuksien järjestämisen lähtökohtana pidämme laatua. Laadukkaiden koulutuksien järjestäminen ja niiden tarjoaminen asiakkaillemme on toimintamme kulmakiviä. Ensimmäiset MH Servicen koulutukset järjestettiin jo vuonna 2004. ​Kouluttajillamme on vuosien kokemus kenttätyöstä sekä kouluttajan tehtävistä. Kouluttajinamme on eri alojen osaajia, joka mahdollistaa koulutuksesta riippumatta kyseiseen aiheeseen ammattitaitoisen kouluttajan. Vaadimme kouluttajiltamme jatkuvaa kouluttautumista, tietojen ja taitojen ylläpitämistä sekä oman ammattitaidon kehittämistä. Kouluttajamme ovat suorittaneet lukuisia niin poliisin kuin puolustusvoimien järjestämiä kouluttajakoulutuksia. Koulutustarjontamme sisältää laajan kattauksen eri turvallisuusalankoulutuksia. Koulutuksemme sopivat niin yksityishenkilöille kuin yrityksille ja yhteisöillekin. Koulutustarjonnassamme ovat seuraavat koulutukset:

- Järjestyksenvalvojan peruskoulutus
- Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus
- Voimankäyttövälineiden kertauskoulutus
- Lisävoimankäyttökoulutus
- Teleskooppipatukkakoulutus
- Kaasusumutinkoulutus
- Hätäensiapukoulutus
- Alkusammutuskoulutus
- Pelastussuunnitelmakoulutus
- Turvallisuussuunnitelmakoulutus Lisäksi tarjoamme asiakkaan tarpeisiin sopivia räätälöityjä koulutuksia, kuten aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen, itsepuolustus ja yksin työskentelyn riskit.
KONSULTOINTI JA
TURVALLISUUSSUUNNITTELU


Tarjoamme ammattitaitoamme konsultoimalla esimerkiksi yleisötilaisuuksien järjestäjiä. Tässä olennaisena osana on yhteistyö viranomaisten kanssa, hakemuksien laatiminen ja erilaiset suunnittelut. Riskien ja uhkien arvioimisella ja ennakoimisella saadaan resurssit tehokkaasti käyttöön. Käytämme hyödyksemme vuosien kokemusta tapahtumaturvallisuudesta. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien laatiminen on myös osa palveluitamme. Voit jakaa omaa työtaakkaasi tilaamalla meiltä ammattilaisen laatimaan pelastusviranomaisen vaatiman pelastussuunnitelman esimerkiksi yleisötilaisuuteesi tai ravintolaasi. Turvallisuussuunnittelulla pystytään ennakoimaan mahdollisia uhkia sekä varaamaan riittävät resurssit tapahtuman turvalliseen kulkuun. Koulutamme myös suunnitelmien sisällön työntekijöillenne sekä järjestelyorganisaatiollenne. Mikäli olet epävarma tilaisuutesi tai ravintolasi turvallisuusasioista, autamme mielellämme kartoittamalla teidän turvallisuustarpeet! Teemme kokonaisvaltaisten ja perusteellisen kartoituksen mm. ensiapu-, alkusammutus- ja järjestyksenvalvontatarpeistanne.
JÄRJESTYKSENVALVONTA


MH Service tarjoaa palvelukseenne koulutettuja, ammattitaitoisia sekä asiakaspalveluhenkisiä järjestyksenvalvojia. Työntekijämme ovat alansa ammattilaisia, joilta löytyy järjestyksenvalvojilta vaadittavat hyvät sosiaaliset taidot, nopeaa reagointikykyä muuttuvissa tilanteissa sekä tilanteen vaativaa pelinlukutaitoa. Työntekijämme ovat poliisin järjestyksenvalvojiksi hyväksymiä sekä voimankäyttö- ja ensiapukoulutuksia suorittaneita. Tarjoamme järjestyksenvalvojapalveluita yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin. Tähän on helposti yhdistettävissä tarjoamamme palvelut konsultoinnin sekä turvallisuussuunnittelun osalta. Valitsemme asiakkaamme tarpeisiin sopivat työntekijät, jotka ovat pukeutuneet tilanteeseen sopivalla tavalla. Pidämme huolen, että järjestyksenvalvojamme antavat teidän asiakkaillenne viihtyisän ja positiivisen ensivaikutelman. Kokonaisuudessaan huolehdimme siitä, että palveluksessanne on teidän yrityskuvaanne sopiva ja siisti asiakaspalvelija!

MH Service tarjoaa laajat turvallisuusalan palvelut!